Eutanàsia?

PUNT de PARTIDA: Amb aquest treball he pretès veure si resultaria possible legalitzar l’eutanàsia a Espanya amb una llei que s’adapti i respecti tant la Constitució com la legislació espanyola, un cop analitzats tots els aspectes pertinents sobre el tema.

PROCÉS de TREBALL: Per a realitzar aquest treball he recollit informació sobre el tema i després he dut a terme una comparació. A partir d’aquesta informació he fet una reflexió per tal d’arribar a unes conclusions.

RESULTATS/CONCLUSIONS: He conclòs que legalitzar l’eutanàsia a Espanya és possible, però perquè es pugui elaborar una llei que la legalitzi cal modificar la legislació espanyola, ja que hi ha un artícle que la penalitza. Tot i això, en cas de legalitzar-la, seria necessari fer-ho amb una llei que ofereixi protecció als pacients i penalització per aquelles persones que en facin un mal ús.

This entry was posted in 2020, Escola Meritxell and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.