Venjadores: reuniu-vos

PUNT de PARTIDA: Aquest treball de recerca té l’objectiu de determinar si la imatge de la dona representada en l’univers del còmic de Marvel traspassat a la gran pantalla ha canviat al llarg dels anys. La meva hipòtesi inicial és que la imatge de la dona evoluciona cap a representacions d’heroïnes més fortes amb una major importància en el si de la saga al llarg dels anys, culminant en les últimes pel·lícules d’una forma molt explícita.

PROCÉS de TREBALL: En aquest treball realitzo una part teòrica en què redacto la història de l’empresa Marvel, per una banda, i explico el desenvolupament de la quarta onada feminista en els darrers anys i la seva influència en el cinema. En la part pràctica analitzo 29 pel·lícules de la saga Marvel estrenades entre el 2002 i el 2019. Aquesta reflexió està orientada específicament a l’estudi del desenvolupament dels personatges femenins i la representació o no d’estereotips de gènere als diferents llargmetratges. Escric una fitxa tècnica, redacto l’argument i realitzo l’anàlisi corresponent després de la visualització de cada film.

RESULTATS/CONCLUSIONS: La meva hipòtesi inicial queda confirmada: amb els anys, les pel·lícules de la companyia Marvel s’han tornat més inclusives inclinant-se cap a versions més fortes de la dona amb una major rellevància dins l’argument de les pel·lícules i l’univers en general.
D’aquesta manera, des de l’inici de l’empresa en el món del còmic, l’evolució de la societat ha provocat que es mostrin diferents versions de les heroïnes fins ara que, coincidint amb la quarta onada feminista i el moviment #MeToo, es troben en el seu màxim apogeu amb les estrenes recents de les seves primeres pel·lícules individuals (Ant-Man and the Wasp (2018) i Captain Marvel (2019)) i un major nombre de personatges femenins en l’univers de forma generalitzada.

This entry was posted in 2020, Maristes Valldemia and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.