Cusachs, un passeig per Mataró

PUNT de PARTIDA: Vivim envoltats de representacions artístiques que ens comuniquen una sèrie d’idees de manera tant conscient com inconscient. Aquestes són elaborades per a persones que persegueixen uns objectius i una ideologia concreta que se’ns mostra en l’obra. Com a espectadors podem prendre dues posicions diferents: mirar o veure. Aquelles persones que decideixin veure superficialment possiblement no adquiriran cap coneixement o idea, en canvi, aquelles que decideixin mirar podran endur-se un aprenentatge i fins i tot intervenir-hi duent a terme altres interpretacions. Arran de la defunció de l’artista mataroní Manuel Cusachs i Xivillé l’Ajuntament va fer arribar a l’Institut la proposta, dirigida als alumnes de centres mataronins, de dur a terme un Treball de Recerca sobre l’escultor. Quan la meva tutuora del treball em va traslladar la proposta vaig adonar-me que els meus coneixements sobre en Manuel Cusachs no anaven més enllà de saber que era un escultor mataroní, havia mirat la seva obra diverses vegades però no l’havia vist. Això em va generar la inquietud de conèixer més sobre ell i la seva obra. Paral·lelament vaig veure l’oportunitat de poder aprendre més sobre l’art i la cultura del país i, al mateix temps, d’elaborar una font biogràfica de l’artista des d’una perspectiva més global. És per això que el meu Treball de Recerca està enfocat a conèixer l’artista Manuel Cusachs, per tal d’analitzar la seva trajectòria personal i professional per a determinar si existeix un vincle entre ambdues. Per dur a terme la meva recerca, m’he centrat en l’àmbit local i les obres públiques. D’altra banda, he volgut crear una eina de consulta per tal d’acostar l’autor al públic en general i, més concretament, les seves obres públiques de Mataró. La meva hipòtesi és: existeix un lligam personal i professional en l’obra de Manuel Cusachs, fent que es condicionin constantment.

PROCÉS de TREBALL: La metodologia que he dut a terme per a recollir la informació pel meu treball ha estat, principalment, a partir d’entrevistes a persones que coneixien l’escultor i la seva obra. A més, he recollit informació de biblioteques locals de caràcter públic i privat i he cercat informació a la Xarxa. Per posteriorment comparar i relacionar els elements que hi trobem en cada àmbit. La recerca ha estat enfocada en gran part en la psicologia del personatge.

RESULTATS/CONCLUSIONS: La primera conclusió a la qual he arribat és que existeix un lligam entre la vida i l’obra de l’artista el qual es presenta en totes les representacions artístiques, però que aquesta és manifesta menys o més a partir de diferents factors: l’estructura formal, el contingut de l’obra, el període, el destinatari, la formació de l’artista o la ideologia de l’artista. Així doncs, l’obra no deixa de ser un mitjà de comunicació utilitzat per a l’artista que s’emmarca dins d’una societat i ideologia concreta. També he pogut comprovar que Cusachs va aconseguir crear un estil propi. Com més m’he endinsat en l’obra, més complicat m’ha resultat emmarcar-lo dins d’un estil concret, per mi això s’explica per la gran riquesa intel·lectual i cultural de l’autor, que el van portar a ser capaç de crear una línia escultòrica consistent i pròpia. Una de les grans evidències d’aquest fet és la lírica escultòrica que va introduir en les seves obres, anat més enllà dels marges estrictes de l’escultura. L’obra ha experimentat una evolució lligada al creixement personal de l’artista. Un altre interrogant plantejat a l’inici del treball era si seria capaç de poder trobar un mitjà diferent d’aquesta memòria, i el qual em permetés poder exposar i compartir alguna informació que hagués obtingut rellevant. A través de conèixer la seva obra vaig adonar-me que la seva complexitat feia que analitzar-la des d’un únic punt de vista quedés escàs. És per això que se’m va ocórrer demanar la participació de diferents persones per dur a terme l’audioguia.

This entry was posted in 2020, INS Alex. Satorras and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.